Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 1: (a) Chemical structure of Vitamin D2(Ergocalciferol), (b) Chemical structure of Vitamin D3(Cholecalciferol)

Figure 1: (a) Chemical structure of Vitamin D<sub>2</sub>(Ergocalciferol), (b) Chemical structure of Vitamin D<sub>3</sub>(Cholecalciferol)